Menu
SSS

1- Ambalaj Nedir? Ambalaj Atığı Nedir?

Atık veya çöp, kullanıldıktan sonra işe yaramayan nesnelere verdiğimiz addır. İnsanların bulunduğu her yerde, (ev, iş, okul, vs.) katı atık oluşur. Katı atıklar oluştukları yerlere ve içeriklerine göre türlere ayrılır.

Günlük hayat içerisinde kullanılan ürünlerin boş ambalajları, kağıt-karton, cam, metal ve plastik “ambalaj atıklarını” oluştururlar.

Bütün ambalaj tipleri çeşitli ekonomik değerlere sahiptir ve her ambalaj tipinin atığı da o oranda değerlidir. Satış ambalajları, dış ambalajlar ve nakliye ambalajları Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda ayrı ayrı toplanmalı ve geri kazanım sağlanmalıdır.

Ambalaj atıklarının geri kazanılabilmesi için, çöpe atılmaması, ayrıca biriktirilmesi gerekir. Türkiye’de her birey günde ortalama 1 kg. katı atık üretmektedir. Bu katı atıklar büyük oranda, gıda atıklarıdır.

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, ÇEVKO işbirliğiyle kaynağında ayrı toplama ve geri kazanım uygulamaları yapan belediyeler, ambalaj atıklarını evlerden, işyerlerinden ve tesislerden ayrı bir sistemle toplar, geri kazanım endüstrisine ulaştırır.

2- Çevre Lisanslı Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi Nedir? Bu tesislerde yapılan faaliyetler nelerdir?

Geri kazanım uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyenin belirlemiş olduğu toplama sistemine verilmesi gerekmektedir.

Biriktirilen ambalaj atıkları, sadece ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan ambalaj atığı toplama araçları ile düzenli olarak toplanmakta ve ayırma tesislerine ulaştırılmaktadır. Her malzemenin sevk edileceği geri dönüşüm tesisi farklı olduğundan ayırma tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayırma tesislerine karışık olarak getirilen ambalaj atığı; kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel gruba ayrılır. 5 temel grup içindeki ambalaj atıkları da alt gruplara ayrılmalıdır. Örneğin ayırma tesisine getirilen karışık ambalaj atığı içindeki plastik ambalaj atıkları, 5 farklı malzeme türüne (PET, PE, PP, PS, PVC) ayrılarak, geri dönüşüm sanayine sevk edilmektedir. Çünkü her malzeme alt grubunun geri dönüşüm tekniği farklılık göstermektedir.

Ayırma tesislerine getirilen ambalaj atıkları, yükleme bandı vasıtasıyla ayırma bandına alınır. Bandın iki yanında her biri ayrı bir malzeme grubunu ayırmakla görevli personel bulunmaktadır.

Ayırma personeli, bant üzerinden geçen ambalaj atıklarını türlerine göre ayırır ve bandın altında bulunan bölmelerde biriktirirler. Bölmelerde biriken ayrılmış ambalaj atıkları presleme ünitesine alınır. Preslenen ambalaj atıkları türlerine göre istiflenir ve ilgili geri dönüşüm tesisine sevk edilmek üzere depolanırlar.

3- Ambalaj atıklarımı nasıl biriktireceğim? Biriktirdikten sonra ne yapacağım?

Evinizde, işyerinizde veya bulunduğunuz herhangi bir yerde ambalaj atıklarınızı mutlaka çöplerden ayrı olarak biriktirmeye özen gösteriniz. Evinizde iseniz, ambalaj atıklarınızı diğer atıklarınızdan ayrı olarak mavi torbalarda biriktirerek, atıklarınızın kaynağında ayrıştırılması için ilk adımı atmış olacaksınız. Biriktirdiğiniz ambalaj atıklarınızı, ikamet ettiğiniz yerin bağlı bulunduğu belediye vasıtası ile toplatabilirsiniz.

Oturduğunuz bölge için bağlı bulunduğunuz belediyeden, atık toplama kutusu, geri dönüşüm kumbarası, mavi poşet talebinde bulunabilirsiniz. Bölgenizde planlı bir ambalaj atığı kaynağında ayrı toplama projesi var ise, atıklarınız toplanacaktır.