Menu
Vizyon & Misyon

DÖNKASAN’ın kuruluş amacı ve fiili faaliyet alanı, topluma çevre odaklı bir bakış açısı kazandırmak ve bunu hayata geçirmektir. Geri dönüşüm ekonomisinin ortaya çıkarılması ve bu eylemin çevreye sağlayacağı büyük katkının bilincini esas alarak tüm faaliyetlerimizi planlayıp hayata geçiriyoruz.

Bu bakış açısı çerçevesinde temel görevlerimiz ülkemizdeki geri dönüşüm oranını artırmak, ambalaj atıklarının kaynağında geri kazanılmasını özendirmek, sanayinin geri kazanım miktarının yükselmesi yönündeki çabalarına verimli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda çevre konusundaki her türlü sosyal girişim ve bilinç oluşturma çabalarına da destek olmayı görevlerimiz arasında sayıyoruz.