Menu
Belgelendirme

Ülkemizde, iç piyasaya kendi markasını kullanarak ya da ithal ederek ambalajlı ürün süren firmalar, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre “piyasaya süren” olarak adlandırılmaktadır.

Piyasaya sürenler;

  • Bir önceki yıl piyasaya sürülen ambalajlar için EK-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak, her yıl Şubat ayı sonuna kadar şirketin genel merkezinin bağlı olduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermek,
  • Piyasaya sürülen ambalajları, belirlenen yöntemlerden en az birini tercih ederek, Yönetmeliğin öngördüğü miktarı toplatmak ve geri kazanımını sağlamak,
  • Ürünlerin ambalajlarına depozito uygulamak,
  • Belediyeler ve Çevre Lisanslı firmalar ile sözleşme yapmak,
  • Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme yapmak,

başta olmak üzere birçok yükümlülüğe tabidir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.