Menu
Geri Dönüşüm

DÖNKASAN tesisinde balyalı halde geri dönüşüme hazır hale getirilen kağıt atıklar forkliftler ile kamyon ve/veya tırlara yüklenerek lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilir. Geri dönüşüm tesislerine sevk edilen malzemenin muhteviyatı ile ilgili olarak laboratuvar ortamında nem-fire analizi gerçekleştirilir. Nem-fire analizi yapılan malzeme, geri dönüşüme uygun bulunması durumunda stok alanlarında biriktirilir. Stok alanlarında biriktirilen malzeme “first in first out (FIFO)” çalışma prensibi ile konveyör bantlara yüklenir. Konveyör bantlar ile taşınan kağıtlar, pulper adı verilen havuzlar içerisinde selüloz ve kimyasal malzemeler ile karıştırılarak hamur haline getirilir. Bu işlem belirli bir sıcaklıkta gerçekleştirilir. Aynı zamanda kağıtlar ile beraber gelen yabancı maddeler de bu havuzlarda temizlenir.

Hamur haline getirilmiş kağıtlar, içerisindeki küçük çaplı yabancı malzemelerden ayrıştırılmak amacı ile eleklerden ve kum tutuculardan geçirilir. İçerisindeki su oranı yüksek seviyede olan kağıt hamuru, mürekkep v.b. malzemelerden temizlenmek amacıyla tekrar yıkama prosesinden geçirilir. İçerisindeki tüm yabancı maddelerden ayrıştırılan kağıt hamuru, kurutularak sıvı oranı azaltılır. Silindirler vasıtası ile istenilen ürüne ulaşmak amacıyla kurutulan kağıt hamuru üzerine nihai ürünü oluşturacak şekilde yeni katmanlar yapıştırılır. Son şekli verilen kağıt, büyük makaralara sarılarak kesimhaneye iletilir. Gelen siparişler doğrultusunda kesimhanede son şekli verilen atık kağıttan üretilmiş kağıtlar, ambalaj fabrikalarında, matbaalarda kullanılmak üzere stoklanır.