Menu
Türkiye’de ve Dünyada Geri Dönüşüm

Ambalaj atıkları ve atık kağıtlar, her tür ekonomi için çok değerli bir hammadde kaynağı olup, toplama oranının da gereksinimlere paralel olarak en azından %50 seviyelerine ulaşması gerekir. Üretilen kağıt ve kartonun bir kısmının geri kazanımının mümkün olmadığı göz önünde tutulursa, %65 oranı en yüksek verim olarak kabul edilmektedir. Bu oran ülkemizde %43, Almanya’da %72, Avusturya’da %69, Hollanda’da %64, İsviçre’de %63, İsveç’te ise %55’dir.

Ancak, ambalaj atıkları kapsamı içerisinde atık kağıt toplama oranının yüksekliği kadar toplanan kağıdın kalitesi de önemli bir noktadır. Atık kağıt kalitesinin iyileştirilmesi, atığın biriktiği noktalarda ayrı biriktirilmesi ve toplanmasıyla doğrudan ilişkili olup, bu ilişki kullanım alanlarının ve verimliliğinin artışına da neden olur.