Menu
Ayırma

"Geri dönüşümü ekonomik ya da mümkün olmayan" ambalaj atıkları, DÖNKASAN tesisine ulaştırıldıktan sonra dökme sahasında, malzeme muhteviyatına göre ilgili alana dökülerek, nem-fire analizi uygulaması yapılır.

Nem-fire analizinin ardından malzemeler , ambalaj atıkları ayırma hattında cinslerine göre, içerisindeki ambalaj atığı dışında geri dönüşümü mümkün ya da ekonomik olmayan malzemelerden ayrılarak presleme hattına gönderilir. Kağıt ambalaj atıkları parçalama işleminden sonra preslenir.

Plastik ambalaj atıkları cinslerine göre ayrı ayrı (PE, PP, PET, Karışık Plastik v.b.) preslenir , metal atıklar metal hurda alanında biriktirilerek geri dönüşüme sevk edilmek üzere hazır hale getirilir. Cam ambalaj atıkları ise, mümkün olduğu kadar renkli–renksiz cam ayrımı yapılarak cam ambalaj atığı biriktirme konteynerlerinde biriktirilerek geri dönüşüm için hazır hale getirilir.

Ayırma faaliyeti sırasında ortaya çıkan ve geri dönüşümü ekonomik ya da mümkün olmayan atıklar, ayrı olarak balyalanır. Kalorifik değeri yüksek olan bu atıklar, çimento üretiminde alternatif yakıt olarak ısı enerjisi elde etmek amacıyla yakılarak geri kazanılmaktadır. Bir kısmı da İSTAÇ tesislerine gönderilmektedir.