Menu
Entegre Kalite Yönetim Sistemi

Entegre Kalite Yönetim Sistemi; IS0 9001, ISO 14001, OHSAS, yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir.

Müşterisine ve ürün kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak vurgulayan firmalar, çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılıklarını ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini uygulayarak göstermektedir.

Entegre Kalite Yönetim Sistemi,

  • Bir defada birden fazla sistemin denetlenerek, uygun bulunması halinde belgelendirilmesi.
  • Denetim sürelerinde avantaj (her bir sistemin tek tek denetlenmesine göre)
  • Ortak prosedürlerin ayrı ayrı dokümante edilmesi gereğinin ortadan kalkması faydalarını sağlar.