Menu
Toplama

Ambalaj Atığı Toplama Faaliyeti

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre Sanayi Sicil Kanunu’na tabi olan Sanayi İşletmelerinin ambalaj atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi durumunda herhangi bir çevre izin-lisanslı firma tarafından alınabilmektedir. Sanayi işletmelerine ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeleri amacı ile konteyner, kompaktör pres ve kafes toplama ekipmanları ile destek verilmektedir. Ayrıca firmaların ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak beyaz ve mavi yaka personeline, firmanın talep etmesi halinde eğitim ve farkındalığın güçlendirilmesi çalışmaları ile destek sağlanmaktadır.

Konteynerler ile yapılan toplama sisteminde, atıklar firma sahasına bırakılan konteynere, konteynerin arka kısmından ve/veya üst kısmından çift yönlü kayar kapaklar ile açılan kısımlardan atılabilmektedir. Kancalı vinç sistemi ile boş konteynerin atık sahasına bırakılması, dolu konteynerin alınması yolu ile atıklar diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmiş vaziyette toplanmaktadır.

Ambalaj Atıklarının Yönetimi

1978 yılında kurulmuş olan DÖNKASAN, 2015 yılına kadar, 1983 yılında devreye aldığı ilk tesisi olan Kartal Tesisi, 1989 yılında devreye alınan Adana Tesisi ve 1994 yılında faaliyetine başlayan Esenyurt Tesisi ile üç lokasyonda faaliyetlerine devam etmekte idi. Şirket, 2015 yılından itibaren ise sadece Esenyurt tesisinde faaliyetine devam etmektedir. DÖNKASAN Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma konulu Çevre İzin-Lisans Belgesi’ne ve Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi'ne sahiptir.